פרויקטים

בסיס מודיעין

מזמין: חיל ההנדסה האמריקאי.

שימור מבנה קיים ובניית 2 קומות נוספות לשימושו של חיל המודיעין, כולל התקנת מערכות תקשורת מתקדמות.