פרויקטים

הנהלה ראשית בנק הפועלים

תל אביב
מגדל משרדים בן 8 קומות הבנוי מעל 5 מפלסי חניה תת קרקעיים. שטח הפרויקט: 22,000 מ"ר.