פרויקטים

מרכזים 2000

הרצליה
מתחם הכולל 5 קומות משרדים הבנויים מעל 2 קומות מסחר ו- שלושה מפלסי חניה תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: 30,000 מ"ר.