פרויקטים

כוכב הרצליה

הרצליה
בנין משרדים בן 5 קומות הבנוי מעל קומת מסחר ו-3 מפלסי חניה תת-קרקעיים.