פרויקטים

בית אופק

הרצליה
מתחם משרדים בן 4 קומות הבנוי מעל קומת מסחר ו-3 מפלסי חניה תת-קרקעיים.
שטח הפרויקט: 25,000 מ"ר.