פרויקטים

מגדל איילון ביטוח

רמת גן
מגדל משרדים בן 22 קומות הכולל 6 מפלסי חניה תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: 51,000 מ"ר.