פרויקטים

מגדל גיבור ספורט

רמת גן
מגדל משרדים בן 24 קומות, הכולל 3 קומות מסחר ו-7 מפלסי חניה תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: 60,000 מ"ר.