פרויקטים

הברזל 26, 28

תל אביב

הברזל 26

שני בנייני משרדים בני 6 קומות, הכוללים קומת מסחר ושלושה מפלסי חניה תת-קרקעיים משותפים. שטח הפרויקט: 29,000 מ"ר. 


הברזל 28

בניין משרדים בן 5 קומות, הכולל קומת מסחר שלושה מפלסי חניה תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: 19,500 מ"ר.
 

גלריית תמונות