פרויקטים

מגדלי אור

תל אביב
מגדל משרדים בן 12 קומות, הכולל קומת מסחר ושלושה מפלסי חניה תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: 62,000 מ"ר.