פרויקטים

מגדל הצעירים

מזמין: קבוצת רכישה בניהולה של קבוצת חג'ג'. 

שני מגדלי מגורים המתנשאים לגובה של 46 ו-41 קומות. המגדלים כוללים 456 דירות ובנויים מעל 5 מפלסי חניה תת- קרקעיים, 6 מפלסי מסחר ו-4 קומות משרדים. שטח הפרויקט: 80,000 מ"ר.  

גלריית תמונות