פרויקטים

הרב קוק

ירושלים
מזמין: אפריקה ישראל מגורים. 

בניין מגורים בן 10 קומות. הבניין כולל 131 יחידות דיור ו-11 חדרי מלון, ובנוי מעל קומת מסחר ו-3.5 מפלסי חניה 
תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: 26,000 מ"ר.

גלריית תמונות