פרויקטים

BLUE

תל אביב
מזמין: קבוצת רכישה בניהולה של קנדה ישראל.

שישה מגדלי מגורים בני 13 קומות. המגדלים בנויים מעל שני חניונים משותפים בני 2-3 מפלסים 
תת-קרקעיים. שטח הפרויקט: של 100,000 מ"ר. 

גלריית תמונות