פרויקטים

אקדמיה לטיסה

חצרים
מזמין: חיל ההנדסה האמריקאי.

מבנה חד קומתי המכיל חמישה אגפים שונים. המבנה 
כולל חדרי לימוד, חדרי תדריכים וחדר אוכל.

גלריית תמונות