דורי פלוס

בדק ואחריות לדייר

בסיום ביצוע הפרויקטים השונים, חברת א.דורי בניה מחויבת ללקוחותיה, לתקופת בדק ואחריות במסגרתו של חוק המכר (דירות) התשל"ג 1973. לשם מטרה זו מפעילה החברה מחלקה לתיקוני אחריות, המציבה רף גבוה בקיומו של מערך שרות וטיפול מקצועי ואישי לכל קהל לקוחותיה בפרויקטים למגורים. החברה מפעילה צוותי שירות מיוחדים המתמחים בתיקוני בדק ואחריות על פי חוק המכר.

מספר טלפון ראשי – 09-9705515