הנהלה

         

אריאל אברם 

מנכ"ל 

                   

נעמה מלכה 

סמנכ"לית כספים

רן כהן ניסן

יועץ משפטי ומזכיר החברה 
 

שי ישורון

סמנכ"ל הנדסה וביצוע 

 

דודי סינואני

סמנכ"ל תפעול

דנה חן

מנהלת משאבי אנוש